Święto rycerzy św. Floriana

Anna Hudyka

Święto rycerzy św. Floriana na Powiślu Dąbrowskim

Święto rycerzy św. Floriana w powiecie dąbrowskim obchodzono 25 maja. Jego gospodarzem było malownicze Zalipie znane w świecie pod nazwą malowanej wsi.

Uroczystość rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Krzysztof Kolarczyk powitał wszystkich obecnych oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Zwracając się do swoich kolegów – strażaków życzył im wielu sukcesów na niwie zawodowej, bezpiecznych powrotów z akcji, zadowolenia w życiu prywatnym natomiast emerytom i rencistom zdrowia, wszystkiego dobrego i spełnienia wszelkich marzeń. Wyraził również radość z ogłoszenia przetargu na budowę strażnicy w Dąbowie Tarnowskiej za, co złożył wyrazy uznania: małopolskiemu wojewódzkiemu komendantowi strażaków Stanisławowi Nowakowi za uwzględnienie w planach tej inwestycji, byłym tutejszym „szefom” strażaków Adamowi Rzemińskiemu i Robertowi Kłosce za zaangażowanie w sprawę, Posłowi na Sejm RP Wiesławowi Krajewskiemu i parlamentarzystom, komendzie wojewódzkiej, wicestaroście Markowi Kopii i pracownikom starostwa powiatowego za wszelką pomoc w przygotowaniu dokumentacji. Na zakończenie pogratulował otrzymanych odznaczeń i awansów na wyższe stopnie zawodowe strażakom.    

Następnie głos zabrali obecni goście, od których w stronę rycerzy św. Flofiana padło wiele ciepłych słów, po czy wręczono odznaczenia i awanse. Padły one z ust m.in. Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, wicestarosty Marka Kopi, komendanta wojewódzkiego Stanisława Nowaka, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej Ryszarda Pikula, a w pisemnej formie zwrócił się zastępca komendanta dąbrowskiej Powiatowej Policji.

Trzeba zaznaczyć, że strażacy swój dzień połączyli z uczczeniem przypadającego w tym roku stulecia obchodów niepodległości przez Polskę.

Anna Hudyka