Tag: Ehrenberg

Kultura Opinie Polska

Jak Polak z Polakiem

Przy okazji moich ustaleń dotyczących prapradziadka (obiecuję, że to koniec tych opowieści, już więcej nie będę) trafiłem na ślad czegoś, co być może zmieni sąd niektórych o stosunkach w zaborze pruskim. Zazwyczaj wspominając te czasy i podkreślając zjawiska pozytywne, które rzeczywiście miały tam miejsce, a dla wychowanych w tak tradycyjnych […]