Tag: Federacja Organizacji Polonijnych w NSW

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Klubie Polskim w Ashfield
Australia Polonia

PAMIĘTAMY – NIE ZAPOMNIMY

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Klubie Polskim w Ashfield Akademia rozpoczęła się zwyczajnie. Najpierw odśpiewanie hymnu polskiego, potem australijskiego… Zebranych następnie powitał Prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW – dr Ryszard Dzierzba… Za chwilę jednak wdarł się w uszy przejmujący głos syreny alarmowej, taki sam jaki rozległ się wtenczas, 72 […]