Tag: Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej

Rada Naczelna Polonii Australijskiej
Polonia

15 lutego upływa termin nadsyłania podań o dofinansowanie

Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga Termin do nadsyłania podań o dofinansowanie przez Fundusz Wieczysty upływa 15 lutego 2020. Wniosek o przyznanie dotacji Funduszu Wieczystego można odebrać ze strony: http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FW/FW-2018-02.pdf Regulamin: http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty/2-uncategorised/11-regulamin-funduszu-wieczystego Administracja Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej

Rada Naczelna Polonii Australijskiej 
Polonia

Informacja o dofinansowaniach projektów polonijnych

Informacja Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga o dofinansowaniach projektów polonijnych. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga Termin nadsyłania podań o dofinansowanie przez Fundusz Wieczysty upływa 15 sierpnia 2019. Wniosek o przyznanie dotacji Funduszu Wieczystego można pobrać ze strony:  http://polishcouncil.org.au/images/PDF/FW/FW-2018-02.pdf Regulamin: http://www.polishcouncil.org.au/index.php/fundusz-wieczysty/2-uncategorised/11-regulamin-funduszu-wieczystego Administracja Funduszu Wieczystego […]

Polonia

Ważne zmiany w sposobie funkcjonowania Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga 

51. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA), który obradował w Brisbane w dniach 18-19 maja 2019 r., podjął bardzo znaczące decyzje odnośnie Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga (FWPA) będącego pod zarządem RNPA.  Uchwała Zjazdu, zatwierdzona jednogłośnie przez delegatów organizacji członkowskich RNPA, brzmi:  Delegaci na 51. Walny […]

Rada Naczelna Polonii Australijskiej 
Polonia

Informacja Komitetu Administratorów

Informacja Komitetu Administratorów Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga o dofinansowaniach projektów polonijnych w rundzie z sierpnia 2018 r. Sydney, 25/08/2018  W dniu 25 sierpnia 2018r. Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej im. Gen. Juliusza Kleeberga przyznał dofinansowanie następujących projektów polonijnych, łącznie w wysokości $3,600.00. Council of Polish Organisations in the […]