Tag: Instytut Filologii Słowiańskiej

Polska

O Instytucie Filologii Słowiańskiej US

 — rozmawiam z jego dyrektorem dr. hab. prof. US Romanem Gawarkiewiczem — Historia Waszego Instytutu związana jest ściśle z historią WSP w Szczecinie… — …która powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku. W uczelni tej istniała katedra filologii rosyjskiej, przekształcona następnie w Instytut Filologii Rosyjskiej, a później, w latach dziewięćdziesiątych XX […]