Tag: komunikat

Australia Polonia

Komunikat Klubu Polskiego w Ashfield (Sydney) 

Niniejszym informujemy, że Walne Zebranie członków Klubu Polskiego w Ashfield odbędzie się w niedzielę 1 grudnia 2019 roku o godz. 15:00. Na tym zebraniu zostanie ogłoszony skład nowego zarząd Klubu na następną, dwuletnią kadencję 2019 – 2021, wybrany zgodnie z procesem wyborczym Klubu, kończącym się w sobotę 30 listopada, a […]

Australia Polonia

Powstanie pomnik wdzięczności dla weteranów II wojny światowej

KOMUNIKAT SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA WDZIĘCZNOŚCI DLA POLSKICH WETERANÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ Uprzejmie informujemy rodaków w Sydney i Nowej Południowej Walii, że powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wdzięcznosci, w skład którego wchodzą: Mieczysław Swat – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Jozef Kozłowski – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Lech Gader – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Adam Gajkowski […]

Edukacja Historia

Interaktywny program edukacyjny pomoże uczniom polskiej diaspory pogłębić wiedzę o historii Polski w XX wieku

Komunikat Fundacji Kresy – Syberia   Fundacja Kresy – Syberia uprzejmie informuje o wprowadzeniu innowacyjnego programu nauczania historii Polski XX wieku dla polskich szkół za granicą. Celem programu jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat tragicznych losów obywateli polskich w czasie II Wojny Światowej. Specjalny nacisk jest położony na walkę […]