Tag: Kongresy Morskie

Polska

Kongresy Morskie w Szczecinie

– rozmowa z Dariuszem Więcaszkiem, ich pomysłodawcą i organizatorem, prezesem Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie – Czym są Międzynarodowe Kongresy Morskie dla Polski? – Nasze kongresy już na dobre wpisały się w kalendarz gospodarki morskiej. Z roku na rok rośnie liczba jego uczestników, a także ranga postulatów zgłaszanych podczas obrad. […]