Tag: Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Polska

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce

Rozmowa z biskupem kościoła ks. Jerzym Samcem Jak i kiedy doszło do powstania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego? – Nazwa naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dotyczy rzeczywistości polskiej. Po odzyskaniu niepodległości połączyły się Kościoły luterańskie z dawnych zaborów tworząc Kościół Ewangelicko-Augsburski. Pamiętać przy tym warto, że zamiarem Lutra nie było wcale zakładanie nowego kościoła. Przymiotnik […]