Tag: kryptologia

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, Polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w Australii, polish language papers in Australia, polish newspaper in Australia, Australia’s Polish newspaper, Polish ethnic group in Australia
Polska

Politologia, heurystyka, prakseologia, kryptologia i bezpieczeństwo

rozmowa z prof. dr. hab. Benonem Szałkiem, kierownikiem Zakładu Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Czym zajmuje się Pan Profesor na uczelni?  Główne kierunki badań prowadzonych w Zakładzie Prakseologii, Heurystyki i Marketingu Politycznego dotyczą szeroko rozumianej prakseologii i heurystyki w odniesieniu do polityki (rządzenia; m.in. prakseologia i heurystyka w […]