Tag: orlik

Polska

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Muzeum WP powstało jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej w roku 1920. Powołano je do życia dekretem marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Dziś ta placówka muzealna gromadzi, naukowo  opracowuje i eksponuje muzealia wojskowo-historyczne W roku 2014 nową siedzibę muzeum ma znaleźć na Cytadeli Warszawskiej, którą wzniesiono w czasie zaboru rosyjskiego na rozkaz […]