Tag: PolArt 20121

Australia Polonia

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POLART 2021 W SYDNEY 

Podczas spotkania ‘PolArt Incorporated’na zakończenie niezwykle udanego PolArt w Brisbane, padła propozycja, aby  następny Festiwal zorganizować w Sydney. Propozycję  przyjęto jednomyślnie. Zespoly w Sydney i Federacja Polskich Organizacji w NSW zostały zaproszona przez PolArt Incorporated aby czuwać nad przebiegiem procesesu formowania Komitetu odpowiedzialnego za rozplanowanie i przebieg tego przedsięwzięcia. Poszukujemy […]