Tag: pontyfikat

Fot. Jan Paweł II/wikipedia.org
Felieton Polska

16 października 1978: świat wstrzymał oddech

Jan Paweł II – czy naprawdę święty? 16 X 1978 r. nowym papieżem został Karol Wojtyła. Pierwszy Polak, a zarazem od 455 lat nie Włoch, którego Kolegium Kardynalskie wybrało na głowę Kościoła Katolickiego. Zdziwienie świata wywołane decyzją podjętą w Kaplicy Sykstyńskiej było tym większe, ponieważ nowy papież, który miał zasiąść […]