Tag: Puszcza Białowieska

Felieton Opinie Polonia Polska

Spór o Puszczę Białowieską
 – globaliści vs lokaliści

OPINIE Spór o Puszczę Białowieską jest w swej istocie konfliktem między „globalistami” a „lokalistami”. Ci pierwsi uważają, że we wszystkich sprawach spornych, dotyczących ochrony przyrody, prawo i zobowiązania międzynarodowe są nadrzędne wobec ustaleń państwowych, lokalnych. Ci drudzy — odwrotnie. Poniższy tekst niekoniecznie jest próbą obiektywnego spojrzenia na sytuację, ale wyłuszczeniem […]

Polska Świat

Trybunał Sprawiedliwości zakazuje wycinki w Puszczy Białowieskiej

Trybunał Sprawiedliwości UE wydaje zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej – piły i harwestery muszą zostać wstrzymane bezzwłocznie. Oznacza to, że w opinii Trybunału zwiększona wycinka w Puszczy może spowodować poważne i nieodwracalne szkody w tym bezcennym przyrodniczo miejscu.  Trybunał Sprawiedliwości UE nakazuje rządowi polskiemu wstrzymanie wycinki na obszarze Puszczy Białowieskiej.  […]