Tag: Regalica

Polska

Czy dawne postrzegania świata odeszło już w niepamięć? Tradycyjne rybołówstwo łodziowe

W Szczecinie miała miejsce ciekawa konferencja naukowa poświęcona tradycyjnemu rybołówstwu łodziowemu w regionie zachodniopomorskim. Zorganizowała ją samodzielna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego wspólnie z tamtejszymi siedmioma lokalnymi grupami rybackimi. Jej efektem jest m.in. publikacja książkowa pt. Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po roku 1945.  Konferencję naukową poprzedzały […]