Tag: Rekomendacje piwniczne

Kultura Literatura Polonia Polska Proza

Rekomendacje piwniczne

Richard Dawkins i Yan Wong, “Opowieść przodka. Pielgrzymka do początków życia”, 2018. Richard Dawkins jest teoretykiem ewolucji biologicznej, profesorem na Oxfordzie. W wydanej w 1976 książce Samolubny gen opisał koncepcję ewolucji, w której najważniejszą jednostką doboru naturalnego jest gen. Już wtedy błysnął bezcennymi dla literatury popularnonaukowej zdolnościami przekonywującego argumentowania i trafnym wyborem przykładów oraz rzadkim w […]