Tag: Uniwersytet Szczeciński

Polska

O Instytucie Filologii Słowiańskiej US

 — rozmawiam z jego dyrektorem dr. hab. prof. US Romanem Gawarkiewiczem — Historia Waszego Instytutu związana jest ściśle z historią WSP w Szczecinie… — …która powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku. W uczelni tej istniała katedra filologii rosyjskiej, przekształcona następnie w Instytut Filologii Rosyjskiej, a później, w latach dziewięćdziesiątych XX […]

Polonia Polska

Rozmowa wielowątkowa – od przedszkola po uniwersytet

 – z prof. dr hab. Marią Czerepaniak-Walczak, kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej, Instytutu Pedagogiczneg, Uniersytetu Szczecińskiego, wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego – Nikt nie ma wątpliwości, że taka instytucja jak uniwersytet musi się dostosować do nowych wyzwań… – … i do nowych warunków. Szczególnie w naszym obecnym świecie – otwartej komunikacji – […]

Polska

Doktoraty profesjonalne (zawodowe) dla nauczycieli w Polsce

– rozmowa z prof. dr hab. Marią Czerepaniak-Walczak* z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego Idea doktoratów profesjonalnych nie jest niczym nowym, nawet w Polsce… – Takie pomysły miała m.in. minister Barbara Kudrycka. Sam natomiast doktorat jest od czasów średniowiecza pewnego rodzaju uznaniem akademickim. Stąd tłumaczenie na język angielski tego stopnia naukowego […]

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, Polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w Australii, polish language papers in Australia, polish newspaper in Australia, Australia’s Polish newspaper, Polish ethnic group in Australia
Polska

Jestem tak samo naukowcem jak i duszpasterzem 

rozmowa z ks. prof. US dr. hab. Kazimierzem Dullakiem, dziekanem Wydziału Teologicznego US Niedawno Wydział Teologiczny US obchodził mały jubileusz… W ubiegłym roku obchodziliśmy nasze 15-lecie. Nie był to wprawdzie żaden jubileusz, tylko rocznica. Była też wielka radość z tej inicjatywy, która ma przecież swoją kontynuację i rozwój naukowy. Nie zmieniła […]

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, Polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w Australii, polish language papers in Australia, polish newspaper in Australia, Australia’s Polish newspaper, Polish ethnic group in Australia
Polska

Żadna reforma „pod prąd” nie może się udać

O reformie szkolnictwa wyższego – rozmawiamy z prof. Stanisławem Flejterskim 25 stycznia 2017 roku, w 11 miastach Polski (Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Opolu, Lublinie i Łodzi) oraz w Brukseli, zapowiadane są protesty studenckie. Jak podaje strona „Protest studentów i studentek”, obecnie chęć udziału w nim wyraziło […]

Edukacja Polska

Jubileusz wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim

Na Waszym Wydziale trwają obecnie przygotowania do jubileuszu wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim … – Przygotowujemy się do jubileuszu 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Złożą się na nie m.in.: Święto Wydziału, które będziemy obchodzić 16 marca oraz międzynarodowa konferencja Euro-Trans – we wrześniu br. zorganizowana wspólnie ze […]

Polska

Komisja ds. etyki w nauce w Szczecinie

W poniedziałek (20 października) odbyło się spotkanie Komisji ds. etyki w nauce z rektorami uczelni Szczecina. Obrady Komisji miały miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego – największej uczelni stolicy regionu zachodniopomorskiego. Otwarcia posiedzenia i powitania gości dokonał rektor US prof. Edward Włodarczyk, przewodniczący Kolegium Rektorów Szczecina. Następnie informację o działalności Komisji […]

Polska

Jubileuszowe doktoraty

Jubileuszowe tytuły doktora Honoris Causa, w roku jubileuszowym 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, nadano 2 wybitnym ekonomistom polskim: prof. Andrzejowi K. Koźmińskiemu (z Warszawy) i prof. Ryszardowi Borowieckiemu (z Krakowa). Uroczystości nadania tytułów odbyły się w Szczecinie w auli Wydziału Humanistycznego przy ul. Krakowskiej.   Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński jest […]

Polska

Jubileusz XXX-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego

W tym roku przypada 30 rocznica powstania Uniwersytetu Szczecińskiego – największej na Pomorzu Zachodnim uczelni, dynamicznie rozwijającej powojenną tradycję akademicką oraz pełniącej ważną rolę kulturotwórczą w mieście i w regionie. Z okazji jubileuszu odbędzie się wiele imprez i spotkań okolicznościowych. Cały też rok akademicki 2014/2015 przebiega pod znakiem świętowania. Dla […]

Polska

Czy dawne postrzegania świata odeszło już w niepamięć? Tradycyjne rybołówstwo łodziowe

W Szczecinie miała miejsce ciekawa konferencja naukowa poświęcona tradycyjnemu rybołówstwu łodziowemu w regionie zachodniopomorskim. Zorganizowała ją samodzielna Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego wspólnie z tamtejszymi siedmioma lokalnymi grupami rybackimi. Jej efektem jest m.in. publikacja książkowa pt. Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po roku 1945.  Konferencję naukową poprzedzały […]