Tag: Warszawskie cmentarze

Polska

Warszawskie cmentarze: Ewangelicko – Reformowany

Założony został w roku 1792, za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w Warszawie przy ul. Żytniej 42. Wcześniej istniał jeden wspólny cmentarz ewangelicki dla obu wyznań augsburskiego (luterańskiego) i reformowanego (kalwińskiego). Informacje nt. istnienia tego cmentarza, prawdopodobnie najstarszego protestanckiego, znajdujemy w pracy A. Weinerta „Starożytności warszawy” wydanej w roku 1854. […]