Tag: Życie wieczne

Nauka Życie i społeczeństwo

W poszukiwaniu życia wiecznego

Czy jesteśmy jedynie połączonym według określonego precyzyjnie schematu zbiorem cząstek elementarnych, które po śmierci się rozpadają i są używane do tworzenia jakieś innej materii? Czy jest coś ponad to? Takie pytanie ludzkość stawia sobie, w takiej czy innej formie, prawie od początku swojego istnienia. Wielu filozofów i myślicieli starało się […]