Tegoroczne Narodowe Czytanie w powiecie dąbrowskim

7 września w całej Polsce, zarówno w dużych miastach, jak i w małych miasteczkach „lekturami” tegorocznego „Narodowego Czytania” były nowele rodzimych autorów. Stanowiły one zbiór ośmiu tytułów: „Dobra pani” – Elizy Orzeszkowej, „Dym” – Marii Konopnickiej, „Katarynka” – Bolesława Prusa,  ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą” Bruno Schulza „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, „Orka” – Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” – Stefana Żeromskiego, „Sachem” – Henryka Sienkiewicza oraz „Sawa” również stanowiąca fragment cyklu „Pamiętniki Soplicy” Henryka Rzewuskiego. Wzorem ubiegłych lat w tej szczególnej akcji społecznej uczestniczył powiat dąbrowski.

Ale zaczniemy od tego, dlaczego obecnie było, aż osiem tytułów?

To właśnie te wybrała para prezydencka Andrzej Duda z żoną Agatą Konheuhauzer-Dudą spośród ponad setki tytułów propozycji nadesłanych do Kancelarii Prezydenckiej. Jak uzasadnił decyzję prezydent RP wszystkie cechuje: „polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.”

W powiecie dąbrowskim publiczne czytanie odbyło się tradycyjnie w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zorganizowane wspólnie przez: Powiatową Bibliotekę Publiczną, breńską instytucję kultury oraz dąbrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tutaj spotkanie rozpoczęła dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej i Centrum Polonii Małgorzata Buła witając wszystkich. Przeczytała, także list skierowany od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy z okazji obecnej edycji Narodowego Czytania.

„Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynkę” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: „Sanatorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza, „Orkę” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony… ” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Sawę” (z cyklu: „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiegoprzypomnieli w większości specjalnie na tą okazję przebrani w epokowe stroje: sekretarz powiatu dąbrowskiego Anna Mikos, wójt gminy Olesno Witold Morawiec, sołtys BrniaTeresa Rygielska, czytelnicy biblioteki Anna Nowak, Aleksandra Gleń i Wojciech Węgiel, artystka z powiatu dąbrowskiego Barbara Wójcik, zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego Dagmara Jedyna z córką Kamilą, słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku: Marian Rzeźnik, Ryszard Siepiora, Janina Wąż, Renalda Bochenek, Krystyna Guzik, Prezes Związku Dąbrowiaków Andrzej Drzazga, komendant komisariatu policji w Szczucinie Bogumił Jedynak, sekretarz gminy Gręboszów Zdzisław Kogut,  dyrektor Zespołu Szkół w Brniu Jarosław Boryczka, historyk, nauczyciel w Zespole Szkół w Dąbrowie Tarnowskie Andrzej Skowron i pracownik starostwa powiatowego Kinga Walczak.

Wspólne czytanie zakończyły pamiątkowe zdjęcia wykonane przez jego uczestników, a dyrektorka instytucji podziękowała wszystkim za udział w akcji wręczając tym osobom okolicznościowe dyplomy.

Powyższe lektury przypomniano również w samej Dąbrowie Tarnowskiej.

Korzystając z pięknych, słonecznych i ciepłych wrześniowych dni odbyło się to na świeżym powietrzu przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej. Tutaj jego honorowymi patronami byli nie tylko tak, jak w całej Polsce para prezydencka Andrzej Duda z żoną, ale także burmistrz miasta i gminy Krzysztof Kaczmarski i to właśnie on rozpoczął czytanie nowelą Bolesława Prusa „Katarynka”.

Po gospodarzu Dąbrowy Tarnowskiej zrobili to: nauczyciele tutejszych szkół – Barbara Golemo, Sławomir Bator, Agata Szentaler z uczniem Pawłem Miodowskim, członkowie oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Marian Łączyński i Krystyna Łata, Halina Sarat, uczestnicy Dziennego Domu „Senior +” Maria Drewniana i Jan Bielat, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki – Maria Sarnecka i Józefa Duda, czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej – Marzena Badocha i Dariusz Jarzwiec i jej wolontariusze Joanna Wajda i Patrycja Piasecka.

Wszystkiemu towarzyszyła muzyka. Były to kompozycje Stanisława Moniuszkiokazji 200. rocznicy urodzin tego wybitnego kompozytora i ogłoszenia przez Sejm RP Roku Moniuszkowskiego. Przy tych dźwiękach przeczytano: “Dym” Marii Konopnickiej, “Orkę ” Władysława Reymonta oraz “Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza. Na zakończenie dla zebranych wystąpił zespół muzyczny “Obywatele DT”: Norbert Giza – wokal i gitara, Ryszard Streb – instrumenty klawiszowe oraz Jakub Dybowski wykonując utwory blusowe.

W powiecie dąbrowskim czytano, również w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie. Tutaj jednym z uczestników akcji był m.in. starosta dąbrowski Lesław Wieczorek wraz z małżonką oraz wójt gminy Witold Morawiec.

„Narodowe czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez ówczesnego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Została nazwana „narodową”, aby podkreślić jej charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia, któremu patronuje Prezydent RP jest popularyzacja czytelnictwa i zachęcenie do niego Polaków, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

W poprzednich latach podczas „Narodowego czytania” przypomniane zostały dzieła: Adama Mickiewicza, Aleksandra Fredry, Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz w ubiegłym roku „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Anna Hudyka
zdjęcia: Starostwo Powiatowe i Bibliotek w Dąbrowie