Triumf Polonii na Festiwalu w Canberze

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, Polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w Australii, polish language papers in Australia, polish newspaper in Australia, Australia’s Polish newspaper, Polish ethnic group in Australia
foto. Jadwiga Chwialkowski

Autor: Eugeniusz Bajkowski

Triumf Polonii na Wielokulturowym Festiwalu w Canberze –  i nie jest to „okolicznościowe kadzenie” lecz rzetelna relacja. Udział miejscowej Polonii wraz z popularnym stoiskiem informacyjnym ambasady RP w kolejnym, dorocznym i  wyjątkowo popularnym, ściągającym wielu ludzi z różnych środowisk i krajów, kolejnym australijskim „Krajowym Festiwalu Wielokulturowym” był wyjątkowo udany. Frekwencja była rekordowa, także przed polskimi stoiskami. Trudno było przecisnąć się przed rozbawiony, zaciekawiony tłum z federalnej stolicy i okolic oraz naprawdę „szerokiego świata”…

Całość papierowym wydaniu Expressu Australijskiego