Uczestnicy Invictus Games w Klubie Polskim w Ashfield

Klub Polski w Ashfield miał zaszczyt i przyjemność zorganizować powitalną imprezȩ dla polskiego zespołu uczestniczącego w tegorocznych Igrzyskach Niezwyciȩżowych (Invictus Games) w Sydney. Było to niepowtarzalne spotkanie, otwarte dla publiczności. Poniżej podajemy nazwiska polskich sportowców uczestniczących w Igrzyskach Niezwyciȩżonych:

 • Marcin CHŁOPENIUK
 • Tomasz KLOC
 • Jan KOCZAR
 • Jarosław KUROWSKI
 • Dariusz LISZKA
 • Mariusz MAŃCZAK
 • Krzysztof POLUSIK
 • Janusz RACZY
 • Tomasz ROŻNIATOWSKI
 • Mariusz SACZEK
 • Andrzej SKRAJNY
 • Marek STOSIO
 • Jakub TYNKA
 • Łukasz WOJCIECHOWSKI
 • Włodzimierz WYSOCKI

W tym specjalnym wydarzeniu wzięli udział nastȩpujący goście honorowi:

 • Poseł David Elliott, MLA, Minister for Counter Terrorism, Corrections and Veterans Affairs, honorowy członek Klubu Polskiego w Ashfield.
 • Poseł David Clarke, MLC, NSW Parliamentary Secretary for Justice.
 • Pułkownik Leszek Słomka wraz z małżonką – attache wojskowy, z polskiej Ambasady w Dżakarcie w Indonezji.
 • Pułkownik Graham Stewart – z Australijskich Sił Zbrojnych, reprezentujący brygadzistȩ Scotta Winter’a, dowódcȩ 3-ej Brygady w Townsville.
 • Porucznik Kimberlea Juchniewicz – menadżer reprezentacji Polski uczestniczącej w Invictus Games, dowódca 39-go Batalionu wspierającego działania operacyjne.
 • Charlotte Hays – dyrektor ds. finansów Invictus Games
 • Mike Hawkes – menadżer programu Invictus Games w Sydney.

 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA
 • fot.PCA

Wydarzenie miało na celu wyrażenie uznania osobom poszkodowanym w działaniach poza granicami Polski,  a bȩdących obecnie sportowcami, za ich odwagȩ i mȩstwo. Tłum przybyłych kibicował gościom od poczatku spotkania, czyli prezentacji każdego zawodnika. Była możliwość zrobienia zdjęcia całego polskiego zespolu. Zespół folklorystyczny „Syrenka” zatańczyl wiązankȩ tanców rzeszowskich i nowosądeckich, a także pozował do wspólnych zdjȩć z polskimi sportowcami.

 W czȩści oficjalnej prezes Klubu Ryszard Borysiewicz powitał gości, nastȩpnie głos zabrał David Clarke, reprezentujący Ministra Davida Elliott’a, a po nim trzech sportowców w Polski : Janusz Raczy, Dariusz Liszka i Tomasz Kloc. Kolejnym przemawiającym był pułkownik Leszek Słomka, attaché wojskowy z polskiej Ambasady w Dżakarcie. Wszyscy w swoich krótkich wystąpieniach oddawali hołd osobom, które służą swoim krajom poza ich granicami, a następnie, często z poważnymi kontuzjami, wracają do cywilnego życia w ojczyźnie i później uczestniczą w Igrzyskach Niezwyciȩżonych. Dotyczy to zarówno mȩżczyzn jak i kobiet. Agata Krzemińska z Departamentu ds. Polskich Weteranów w Warszawie zaprezentowała historię pokojowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i organizowanie Sił Zbrojnych za granicą.

Pasjonujace było słuchanie wspomnień o doświadczeniach sportowców na polu bitwy (ich działaniach poza granicami kraju) oraz o różnych kontuzjach, których doznali. Filozofiȩ tego, o czym opowiadali weterani/sportowcy o Igrzyskach Niȩzwyciȩżonych, i ich wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne, można zastosować do nas wszystkich.

Po zakończeniu czȩści oficjalnej nadszedł czas na rozmowę z zawodnikami i pamiatkowe zdjȩcia. Szczególny moment nastąpił, kiedy młodzi weterani spotkali sie z p. Józefem Kozłowskim, jednym z najstarszych weteranów II wojny światowej.

Następnie sportowcy udali się do restauracji Sto Lat na kolację. Klub przygotował dla nich torebki z australijskimi smakołykami, specjalny kufel do piwa „Kościuszo” oraz australijski kapelusz na plażȩ.

Podczas spotkania z loterii i dotacji zebrano 870 dolarów, które przekazano polskiej ekipie.

Życzymy sportowcom wielu sukcesów w odbywających siȩ Invictus Games. Jesteśmy pewni, że bez względu na wynik będą mieli niezapomniane wrażenia z Australii- nie tylko na sportowych arenach, ale również poza nimi.

Pragniemy również nadmienić, że polskimi sportowcami i ich rodzinami opiekują siȩ na terenie Australii: Marysia Nowak, Halina Grochulski i Roman Kokoszka.