Uhonorowanie byłego burmistrza

fot. Starostwo Powiatu Dąbrowa Tarnowska
fot. Starostwo Powiatu Dąbrowa Tarnowska

W niewiele ponad dwa lata po śmierci Mieczysława Pyrcza – burmistrza miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska wybranego w pierwszych demokratycznych wyborach po reformie samorządowej w 1990 roku i piastującego ten urząd w latach 1990-1994 – w wyjątkowy sposób uczczono jego pamięć. 

17 czerwca w stolicy powiatu dąbrowskiego odbyła się uroczysta sesja rady miejskiej. W obecności kilkudziesięciu osób – w tym rodziny i przyjaciół byłego Ś.P. burmistrza oraz: Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, przewodniczącej rady powiatu Marty Chrabąszcz, radnego  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 1990-1994  Edwarda Krystopa, ówczesnego przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa Zdzisława Janika, ówczesnej  radnej Sejmiku Województwa  Małopolskiego Elżbiety Zięby oraz byłych i obecnych samorządowców odsłonięta została tablica ku jego pamięci. Mająca wymiary 80 na 60 centymetrów i wykonana z granitu została umieszczona wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego. Znajduje się na pierwszym piętrze, tuż przed wejściem na salę konferencyjną i widnieją na niej słowa Papieża Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

Należy zaznaczyć, że inicjatorami ufundowania i odsłonięcia tablicy ku pamięci nieżyjącego już burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej byli: klub radnych PiS, poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej. Jej wykonawca to natomiast były przewodniczący rady miejskiej Dariusz Lizak.

fot. Starostwo Powiatu Dąbrowa Tarnowska

W imieniu rodziny tablicę uroczyście odsłonili wdowa po Ś.P. Mieczysławie Pyrczu – pani Irena oraz ich syn Radosław. Jej poświęcenia dokonał kapłan z dąbrowskiej parafii ks. Jakub Matura, a okolicznościowe przemówienie wygłosiła wiceprzewodnicząca rady miejskiej poprzedniej kadencji Barbara Gawle. Głos zabrali, także zaproszeni goście. Na zakończenie syn byłego gospodarza miasta i gminy pan Radosław Pyrcz w imieniu rodziny wyraził wszystkim wdzięczność za pamięć oraz zorganizowanie uroczystości.

Ś.P. Mieczysław Pyrcz był gospodarzem miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska w latach 1990-1994. Został wybrany jej burmistrzem w pierwszych demokratycznych wyborach po reformie samorządowej w 1990 roku. 

W miejscowości tej pracował i służył od 1971 roku. Najpierw robił to w tutejszym Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, którego został kierownikiem. 

Przez całe życie – zarówno dzieciom, młodzieży, jak też starszym starał się wpajać szacunek do swojego kraju i tzw. małej Ojczyzny-Dąbrowy Tarnowskiej. Pokazywał miejsca, które będąc na tej ziemi należy poznać i zobaczyć. W szkołach i w zakładach pracy zakładał koła krzewiące turystykę. 

Ś.P. Mieczysław Pyrcz był człowiekiem wielkiego serca. W swoim życiu zajmował się w dużej mierze wspieraniem innych. Lidziom dotkniętym nieszczęściem starał się nieść pomoc. Robił to nie tylko pracując przez wiele lat w Inspektoracie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, ale zawsze umiał wysłuchać i doradzić kierując się przede wszystkim zasadą miłości bliźniego, do którego zawsze podchodził z wielkim szacunkiem. Był taki zarówno jako człowiek, pracownik, jak też gospodarz Dąbrowy Tarnowskiej. 

Ś.P. burmistrz Mieczysław Pyrcz w latach 1980–81 czynnie uczestniczył w zmianach ustrojowych w Polsce. Robił to z ruchem NSZZ Solidarność i NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Został też wybrany przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Związkowej Solidarności pełniąc funkcję delegata na I Walny Zjazd Regionu NSZZ Solidarność Małopolska. Dla dobra Ojczyzny działał również podczas stanu wojennego. Był członkiem Zarządu Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność. Za swoją działalność przyszły burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej był dwukrotnie aresztowany i wielokrotnie zatrzymywany przez SB. W roku 1989 został wybrany wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Tak, jak napisałam wcześniej Ś.P. Mieczysław Pyrcz był pierwszym burmistrzem miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska wybranym w pierwszych wolnych, demokratycznych wyborach samorządowych. Był nim od 1990 roku przez cztery lata. Pozostanie w pamięci Dąbrowian wysoko cenionym i darzonym sympatią gospodarzem podległego mu regionu.

Ś.P. burmistrz Mieczysław Pyrcz w 2015 roku podczas uroczystości zorganizowanych z  okazji 25-lecia Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska został odznaczony tytułem „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa tarnowska”. 

Ale to nie jedyne jego wyróżnienie. Wcześniej za działalność opozycyjną otrzymał medal ,,Niezłomny w słowie”. To odznaczenie przyznawane osobom represjonowanym za ich walkę i obronę wolności słowa.

Ale to nie jedyne zasługi tego człowieka dla dąbrowskiej ziemi. Wraz z żoną Ireną Pyrcz – emerytowaną już znakomitą i nieprzeciętną nauczycielką Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, a zarazem wspaniałą osobą obdarzoną wielkim sercem działali przez ponad 30 lat społecznie dla dobra młodych rodzin. Robili to w Poradni dla Małżeństw i Narzeczonych przy parafii. Małżonkowie działali też aktywnie w organizacjach religijnych. Za to wszystko w 2015 roku zostali odznaczeni medalem ,,Dei Regno Servire” (W Służbie Królestwu Bożemu) nadawane przez tarnowskiego biskupa Andrzeja Jeża za zasługi w dziele budowania królestwa Bożego.

Anna Hudyka

Ś.P. Mieczysław Pyrcz odszedł do wieczności 26 kwietnia 2017 roku. Jego pożegnanie odbyło się dwa dni później. Jest pochowany na dąbrowskim cmentarzu parafialnym.