Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid – Poland connected to EU Digital Covid Certificate system

1 czerwca Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty zaplanowane jest od 1 lipca. Najważniejsze informacje o tym rozwiązaniu będzie można znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie www.gov.pl/certyfikat

“Polska z sukcesem zakończyła procedurę przyłączenia do centralnego rozwiązania technicznego Unijnych Certyfikatów Covid utrzymywanego przez Komisję Europejską. Nasz kraj jest w grupie siedmiu państw, które są już gotowe do wydawania certyfikatów  w pierwszym możliwym terminie, czyli od 1 czerwca” – poinformował Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Unijny Certyfikat Covid jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiającym weryfikację podróżnego pod względem ryzyka
epidemicznego.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że Unijny Certyfikat Covid ma ułatwić przemieszczanie się po UE w dobie epidemii.

“System unijnych certyfikatów został stworzony przede wszystkim w celu ułatwienia podróży zagranicznych. Przyda się także przy powrocie do kraju. Mając go, zostaniemy zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dodatkowo w przypadku imprez rodzinnych, osoby posiadające taki dokument, nie będą wliczane do limitu osób” – wskazał minister zdrowia.

Podkreślił również, że unijne certyfikaty stanowią jedynie pewną możliwość, z której każdy obywatel, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać, ale nie są obowiązkowe.

Warunkiem otrzymania takiego dokumentu jest: przyjęcie szczepionki na COVID-19 (w  przypadku certyfikatu z tyt. zaszczepienia), negatywny wynik testu PCR albo RAT, czyli tzw. szybkie testy antygenowe (w przypadku certyfikatu z tyt. testu), bądź pozytywny wynik testu PCR starszy niż 11 dni (w przypadku certyfikatu z tyt. przebytej infekcji).

Od 1 czerwca certyfikat w Polsce można pobrać bezpłatnie z strony Internetowego Konta Pacjenta w postaci PDF nadającej się do prezentacji na urządzeniach mobilnych i do wydruku (logowanie poprzez stronę pacjent.gov.pl).

Po 25 czerwca UCC będzie dostępny także w aplikacjach  mojeIKP i mObywatel.

Certyfikat otrzymać można również w postaci wydruku papierowego w punkcie szczepień. Ozdrowieńcy lub osoby z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa będą mogły otrzymać UCC w formie wydruku papierowego od każdego pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl czyli np. od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Certyfikaty będą wydawane po każdej z dawek szczepionki z wyraźnym oznaczeniem cyklu (1/2, 2/2, 1/1).

W Polsce certyfikat ważny będzie 14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki. Jest to czas potrzebny do uzyskania odporności po pełnym cyklu szczepienia.  Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat już od pierwszej dawki (jest to indywidualna decyzja państwa UE).

Państwa członkowskie mogą uznawać certyfikaty na określonych warunkach (np. ilość otrzymanych dawek, okres ważności wykonanych testów, obowiązek testowania dzieci w zależności od wieku, itp., dlatego należy za każdym razem sprawdzać obowiązujące regulacje w kraju docelowym i w kraju, do którego wracamy z uwagi na to, że mogą się one różnić np. w zakresie wieku dziecka, do którego wymaga się testu.

Pomocnym narzędziem w tym zakresie jest aplikacja RE-open EU https://reopen.europa.eu/pl/, która pozwala na sprawdzenie aktualnie obowiązujących reguł w poszczególnych państwach członkowskich.

Rożne terminy ważności

W zależności od powodu wydania UCC ma różny terminy ważności. Certyfikat potwierdzający status bycia ozdrowieńcem będzie wydawany po 11 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie COVID-19 i będzie ważne przez 180 dni. W przypadku wydanego przez Polskę certyfikatu z tytułu negatywnego  wyniku testu na obecność zakażenia COVID-19 może to być 48 godzin w przypadku testu PCR oraz testu antygenowego. W przypadku zaszczepienia będzie to 12 miesięcy.

Gdzie jest honorowany UCC?

UCC będzie honorowany na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu. System Unijnego Certyfikatu Covid będzie stopniowo powiększany o podobne systemy tworzone w innych krajach świata. O poszerzeniu systemu unijnego decydować będzie Komisja Europejska.

 Weryfikacja UCC

W czasie kontroli przez odpowiednie służby kod QR będzie skanowany specjalną aplikację “Unijny Certyfikat Covid”. Aplikacja po 10 czerwca będzie dostępna w Google i AppStore. Podczas procesu weryfikacji sprawdzany będzie status posiadacza certyfikatu oraz tożsamość posiadacza, autentyczność i ważność zaświadczenia.

UCC dla dzieci

Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które nie są do tego uprawnione – również rodzicom w imieniu ich dzieci. Zaświadczenie wydane w ten sposób będzie obejmowało dziecko, o ile będzie ono posiadało ujemny wynik testu na COVID-19.

Podstawa prawna obowiązuje od 1 lipca

Do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mogą być podłączone do ujednoliconego systemu unijnego. Rozporządzenie wprowadzające podstawę prawną dla transgranicznego użycia systemu ma wejść w życie od 1 lipca, z sześciotygodniowym okresem przejściowym dla krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.


What is the EU Digital Covid Certificate?

Poland takes an active part in the process of development of the EU Digital Covid Certificate The legislative process runs in parallel with the development of the technical solution, both centrally (at the EU level) and at the Member States level.

The system of EU Digital Covid Certificate is created to eliminate differences in public health measures impeding the free movement and introduced by Member States. At the same time, the certificate will not be a pre-condition to travel, nor will be granting such right unconditionally.

EU Digital Covid Certificate is an electronic proof that a given person:

 • has recovered from COVID-19
 • has received a negative test result for COVID-19
 • has been vaccinated against COVID-19

Most important features of the certificate:

 • digital form or hard copy
 • QR code
 • free of charge
 • in national language and in English
 • safe and secure
 • valid in all EU countries

How to receive a EU Digital Covid Certificate?

Directly by a citizen:

 • Patient Internet Account (IKP) – pacjent.gov.pl,
 • mojeIKP application (available from 25.06.)
 • mObywatel application (available from 25.06.)

In health care facilities:

 • through gabinet.gov.pl application
 • External systems of GDP’s facilities.

How the EU Digital Covid Certificate will function?

Certificates issued will be verified in Poland with a dedicated mobile verification application – Unijny Certyfikat Covid (EU Covid Certificate) and with a bespoke tool of the National Border Guard. The app, available from the 10th of June on iOS and Android platforms, will enable verification of the QR code placed on each certificate.

Thanks to this solution the person conducting the verification can check whether the holder of the certificate has a valid status – because he/she has been vaccinated against COVID-19, has a negative test result or has recovered from COVID-19. Based on that the person can cross the internal borders of the EU.

In addition, the app will verify whether the QR code was issued by a certified institution. The app Unijny Certyfikat Covid (EU Covid Certificate).  will be able to download public keys for certificate verification thanks to integration of the e-health system (P1) with the European Gateway server maintained by the European Commission (EU Digital Covid Certificate Gateway), which will store all  public keys for certificates issued by Member States.

The European Commission envisages that the regulation on the EU Digital Covid Certificate will enter into force on the 1st of July 2021.

The certificate will be easy to read thanks to the QR code. It will be available in a digital form – through an app or in hard copy. This will not constitute a pre-condition to move freely around the European Union. It is only aimed to facilitate freedom of movement for EU inhabitants, including the Poles and third-country nationals staying or residing in the EU countries, who have the right to travel to other Member States.

The QR code can be read with the use of an app and QR code readers, which relevant officers will have access to.

Poland as one of the first few Member States developed a national digital vaccination certificate based on a QR code, used for presentation of a narrow scope of anonymized information. Every vaccinated person has an access to the certificate through the Patient Internet Account. The system of EU Digital Covid Certificate will replace the national solution and expand its functionalities.

Źródło/Source: PAP/Ministerstwo Zdrowia RP