Uroczyste obchody Konstytucji 3 Maja i nagrody Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego

W Ashfield Town Hall w sobotę 1 maja o godzinie 4.30 po południu odbyła się uroczystość z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Podczas tej uroczystości wręczono nagrody Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego za 2020 i 2021 rok dla uczniów szkół podstawowych i dla młodzieży za wyjątkowe wyniki w nauce języka polskiego, za pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej oraz za udział w życiu polonijnym w Australii.

Na koncert tradycyjnie przygotowany przez Polską Macierz Szkolną w Nowej Południowej Walii    przybyli honorowi goście: konsul Joanna Spłocharska, przedstawicielka Korpusu Dyplomatycznego  RP, Lucia Johns, prezes NSW Federation Community Languages Schools, Malgorzata Kwiatkowska, prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, druhna Marysia Nowak, przewodnicząca Polskiej Macierzy Szkolnej, Andrzej Dłubak, wice-prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW, Elżbieta Cesarski, przewodnicząca Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej, Gosia Vella, wice-prezes Związku Nauczycieli Polskich w NPW, przedstawiciele Harcerstwa Polskiego – Irena Waśko, hufcowa Hufca Kraków i druhna Anna Chawa, Ula Lang, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca  Lajkonik, Apolonia Mendel, dyrektor Zespołu Pieśni I Tańca Syrenka, koordynatorzy szkół polskich, nauczyciele,  młodzież z rodzinami oraz wspaniała grupa Polonii z Sydney i Newcastle.

Po odśpiewaniu hymnów i po okolicznościowych przemόwieniach honorowych gości mieliśmy przyjemność usłyszeć pianistę Grzegorza Kindę oraz młodego skrzypka, Sebastiana Banasiak-Adaji.

Grzegorz Kinda zagrał Rondo Capriccioso op.14 Felixa Mendelssohna i Fantasie-Impromptu op.66 Fryderyka Chopina. Natomiast Sebastian Banasiak – Adaji zagrał mazurka Henryka Wieniawskiego Polska Pieśń. Wzruszające wykonanie tych utworów zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Inscenizacja Święto Konstytucji 3 Maja, w wykonaniu uczniów z polskich szkół z Ashfield i North Ryde, była lekcją historii Polski upamiętniającą Konstytucję 3 Maja z 1791 roku.

Pięknym akcentem uroczystości były występy polonijnych zespołów tanecznych – Lajkonika w tańcach Duet Krakowiak i Duet Oberek oraz zespołu Syrenka w tańcu Cieszyński. Występy polskich zespołów folklorystycznych, których muzyka i kolorowe stroje przenoszą nas w wyobraźni do bogatych w tradycje regionόw Polski, zawsze są entuzjastycznie odbierane przez widzów.

Wręczenie nagród stypendialnych Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego za 2020 i 2021 rok dokonali powiernicy Fundacji – Barbara Konkołowicz, prezes Związku Akademików Polskich i Elżbieta Cesarski, przewodnicząca Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej, reprezentująca Polską Macierz Szkolną.

Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego powstała z  inicjatywy imiennika fundacji i nienaruszalnego kapitału ofiarowanego przez niego w 1989 roku. Gest ten był wyrazem troski harcmistrza Szupryczyńskiego o wychowanie młodzieży w duchu polskości przez nieustanną naukę języka polskiego, tak ważną w podtrzymywaniu naszej kultury i tradycji polskich.

Oprócz działalności harcerskiej Witold Szupryczyński pełnił różne funkcje w polskich organizacjach, również w Polskiej Macierzy Szkolnej. Był on wspaniałym wychowawcą dziatwy szkolnej i harcerskiej. Duszą i sercem oddany pracy społecznej był również współzałożycielem ośrodka rekreacyjnego nad rzeką Colo „Bielany”, gdzie organizował wiele kolonii i obozów harcerskich.

Wieloletnim powiernikiem Fundacji był śp. Jerzy Moskala, prezes Koła Akademików Polskich, zmarły w wieku 93 lat w zeszłym roku. Był on wielkim przyjacielem Witolda, który z niemniejszą pasją i troską o dzieci i młodzież kontynuował rozpoczęte dzieło przez prawie 20 lat.

Oryginalny fundusz śp. Witolda Szupryczyńskiego został powiększony o darowizny śp. Janiny Neronowicz, śp. Wiesi Szupryczyńskiej, śp. Natalii Kułakowskiej oraz o coroczne dotacje prywatnych osób.

Fundacja od wielu lat kontynuuje tradycję nagradzania wyróżniającej się młodzieży. Lauratami 2020 i 2021 roku jest młodzież ze szkól polskich, z zespołów tanecznych oraz z harcerstwa. Młodzież ta jest aktywna w środowisku polonijnym poprzez udział nie tylko w szkole, ale przez pełne zaangażowanie i dumę w prezentowaniu polskiej kultury, muzyki, śpiewu, harcerskiej wiary i hartu na wędrówkach harcerskich. Jest to młodzież dumna z osiągnięć polskich bohaterów i odkrywców, z chęcią dzieląca się swoją wiedzą o wydarzeniach z historii Polski w australijskim środowisku. Młodzież ta, otwarta na osiąganie swoich naukowych I zawodowych sukcesów, nie zapomina o swoich polskich korzeniach.

Finalistami nagrody pieniężnej Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego w roku 2020 została młodzież od 16 do 25 lat:

Kacper Alterman
Adrianna Baran
Benjamin Budniak
Denis Davis
Amber Haloszka
Anna Kozera
Michael Lukasiewicz
Adam Taras

Nagrodę w postaci książki, za rok 2020, otrzymali uczniowie polskich szkół podstawowych:

Gabriela Adams-Dzierzba – Polska Szkoła w Ashfield
Mateusz Zwolak – Polska Szkoła w Liverpool
Sebastian Bocian – Polska Szkoła w Macarthur
Jakub Piotrowski – Polska Szkola Świętej Rodziny w Marayong
Emiliana Wiela – Polska Szkoła w Newcastle
Kinga Kozek – Polska Szkoła Dzielnic Północnych Sydney w North Ryde
Adam Brzozowski – Polska Szkoła Sydney w Randwick

Finalistami nagrody pieniężnej Fundacji Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego w roku 2021 została młodzież od 16 do 25 lat:

Zara Borysewicz
Lucas Ciesielski
Dominic Donati
Alex Gogacz
Victoria Hospodaryk
Sebastian Waśko
Amelia Zwolak

Nagrodę w postaci książki, za rok 2021, otrzymali uczniowie polskich szkół podstawowych:

Ignacy Albert Palian – Polska Szkoła w Ashfield
Jamie Herta – Polska Szkoła w Liverpool
Isla Budge – Polska Szkoła w Macarthur|
Zuzanna Latecka – Polska Szkola Świętej Rodziny w Marayong
Aleksandra Pluta  – Polska Szkoła w Newcastle
Krystopher Biegala – Polska Szkoła Dzielnic Północnych w North Ryde
Sage Dwyer – Polska Szkoła Sydney w Randwick

Wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów w nauce języka polskiego i poczucia dumy z polskich korzeni.

Polska Macierz Szkolna w NPW składa serdeczne podziękowania gościom przybyłym na uroczystość oraz Elżbiecie Cesarskiej i Marysi Nowak za przygotowanie uroczystości i Leszkowi Szymańskiemu za operowanie dźwiękiem.
 Dziękujemy Inner West Council w Ashfield za udostępnienie sali koncertowej, Polskim Mediom za reklamę: Puls Polonii, Bumerang Polski, Express Australijsko-Polski, Tygodnik Polski, Radio SBS

W uroczystości wzięły udział polskie szkoły z Ashfield, Liverpool, Marayong, Macarthur, Randwick, Newcastle i North Ryde.
Popierajmy naukę języka polskiego w Australii i wszystkie polskie organizacje oświatowe służące temu celowi.

Zapraszamy do szkόł polskich!!!

Nigdy nie jest za późno na zapisanie ucznia do szkoły, dajcie swoim dzieciom i młodzieży możliwość nauki języka polskiego i poznania polskiej historii, kultury i tradycji. Popierajmy naukę języka polskiego i całe szkolnictwo polskie na dalekich od Polski Antypodach.

 Elżbieta Cesarski
W imieniu powierników Fundacji Kulturalnej im. Hm. Witolda Szupryczyńskiego i Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w NPW