Uroczystość powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Polska gazeta w Australii, Express Australijski

Polska gazeta w Australii, Express AustralijskiW Senacie 5 września br. o godz. 10.00 w sali nr 217 rozpocznie się uroczystość powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski wręczy akty powołania 16 członkom Rady reprezentującym organizacje  polonijne i polskie z zagranicy. 

Po zakończeniu uroczystości w sali nr 217 odbędzie się briefing marszałka Senatu i przedstawiciela nowo powołanej Rady.

Polonijna Rada Konsultacyjna  będzie stanowiła oficjalne forum współpracy między Senatem a przedstawicielami środowisk polonijnych. Jest to organ doradczy marszałka Senatu, powoływany na czas kadencji na mocy uchwały Senatu z 7 lipca br.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących rodaków żyjących poza granicami oraz kierunków działań Senatu i jego organów na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Uroczystość powołania Polonijnej Rady Konsultacyjnej poprzedzi msza św. w kaplicy sejmowej, która rozpocznie się o godz. 9.00

Dział Prasowy
Kancelarii Senatu