VIII Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS na Dolnym Śląsku

16 lipca 2016r., po raz ósmy, na Dolnym Śląsku rozpocznie się Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS. Młodzi Polacy, mieszkających poza granicami kraju, poznawać będą historię i kulturę Polski oraz ojczysty język. Wydarzenie corocznie zostaje objęte patronatem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem Zlotu jest Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej FREYA.

Zlot Młodzieży Polonijnej POLONICUS jest przedsięwzięciem cyklicznym, na którym spotyka się polska młodzież z całego świata. Co roku w Zlocie bierze udział ponad 120 osób z wielu krajów świata, między innymi z Ukrainy, Rosji, Niemiec, Włoch, Francji, Irlandii oraz Polski.
 
W programie naszego Zlotu stałym elementem jest blok edukacyjny: zajęcia z języka polskiego, polskiej historii i kultury. – mówi Małgorzata Czaicka-Moryń, prezes Wrocławskiej Fundacji FREYA. To bardzo ważne dla młodych Polaków mieszkających z dala od kraju swoich przodków, aby mogli mieć z nim bezpośredni związek. Poprzez kontakt z rówieśnikami z różnych części świata, młodzież może dzielić się swoim doświadczeniem, przeżyciami, a także budować nic porozumienia niezależną od politycznych granic.
 
Podczas dwóch tygodni uczestnicy  Zlotu, oprócz bloku edukacyjnego, biorą udział w zajęciach artystycznych, rękodzielniczych oraz sportowych. Dodatkowo na uczestników Zlotu POLONICUS czekają wycieczki, dyskoteki i wędrówki po górach. Corocznie młodzi Polacy spotykają się z gośćmi specjalnymi, między innymi żołnierzami, pisarzami i muzycy.  Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z młodzieżą. W Zlocie biorą udział uczestnicy indywidualne i grupy zorganizowane.

 Zapisy i informacje www.freya.org.pl

2016-Polonicus-Plakat-w