W roku 2018 Senat RP przewiduje 100 mln zł na opiekę nad Polonią

Centrum Informacyjne Senatu informuje, że do 30 listopada 2017 r. do Senatu wpłynęły 704 oferty na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami w 2018 r. Nabór został ogłoszony przez Szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego. Po raz pierwszy oferty można było złożyć elektronicznie – przy pomocy specjalnego generatora ofert. 

Projektowany przyszłoroczny budżet Senatu przewiduje kwotę 100 mln zł na opiekę nad Polonią.

Do 30 listopada br. wpłynęły 704 oferty od  305 oferentów na łączną kwotę 367 870 454,24  zł.

Oto szczegółowe dane:

– W ramach kierunku „Edukacja” zostało złożonych 213 ofert na łączną kwotę 107 100 179,68 zł (29,11% wnioskowanych dotacji); dla porównania na 2017 r. w ramach tego kierunku złożono 257 ofert na łączną kwotę 98 785 883 zł.

– „Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego” – zostało złożonych 266 ofert na łączną kwotę 106 951 957,75 zł (29,07% wnioskowanych dotacji); dla porównania na 2017 r. złożono 192 oferty na łączną kwotę 48 360 127 zł.

– „Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania” – zostało złożonych116 ofert na łączną kwotę 67 416 536,50 zł (18,33% wnioskowanych dotacji); dla porównania na 2017 r. złożono 153 oferty na łączną kwotę 54 493 487 zł.

– „Media polonijne” – zostało złożonych 30 ofert na łączną kwotę 36 951 914,37 zł (10,04 % wnioskowanych dotacji); dla porównania na 2017 r. złożono 25 ofert na łączną kwotę 20 471 366 zł.

– „Infrastruktura polonijna” – zostało złożonych 48 ofert na łączną kwotę 32 064 253,94 zł (8,72% wnioskowanych dotacji); dla porównania na 2017 r. złożono 46 ofert na łączną kwotę 33 981 589 zł.

– „Pomoc charytatywna i socjalna” zostało złożonych 31 ofert na łączną kwotę 17 385 612,00 zł (4,73% wnioskowanych dotacji); dla porównania na 2017 r. złożono 22 oferty na łączną kwotę 23 572 768 zł.

Zadania mają być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Kancelaria Senatu RP
Centrum Informacyjne Senatu