Walne Zebranie Rady Organizacji Polskich w ACT

W Klubie Orła Białego odbyło się kolejne Walne Zebranie Rady Organizacji Polskich (ROP) w Australijskim Terytorium Stołecznym. Bardzo sprawnie, regulaminowo lecz z miłym uśmiechem i humorem przewodniczył dzielnie działający w istotnej dziedzinie polskiego szkolnictwa dzicięcego Piotr Antonik.

Obrady przebiegały konstruktywnie i spokojnie. Na stanowisko prezesa ROP ponownie jednomyśłnie wybrano Andrzeja Alwasta – szystkie decyzje zapadały jednomyślnie — po dyskusjach. Na stanowisko wiceprezes wybrano Wandę Horky, skarbnika — E. Sulikowskiego, sekretarza — Aleksandrę Płazińską i zastępcę Marię Sztukę oraz „public officer”  stanowisko) — Barbarę Alwast.

Eugeniusz Bajkowski