5 ważnych punktów na temat twojego Superannuation

O tej porze roku zazwyczaj otrzymujemy roczne raporty „Superannuation”. Te raporty opisują nie tylko, co stało się z naszymi pieniędzmi w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale również dostarczają o wiele więcej innych informacji. Oto pięć wskazówek, które pomogą Państwu zbadać i zrozumieć Wasz super-fundusz:

1. „Asset Allocation”

„Asset Allocation” czyli lokata kapitału, odnosi się do proporcji naszych pieniędzy zainwestowanych w każdą grupę kapitałową. Na przykład, możemy mieć 100% kapitału zainwestowanego w gotówkę lub mieć bilans podzielony między gotówkę, stałe odsetki, nieruchomości i akcje (czyli – „cash”, „fixed interest”, „property” and „shares”). Dla ułatwienia, w tym artykule będę używał tych angielskich nazw, bo tak będą widniały w Państwa raportach.

Sprawdźcie, czy Wasza lokata kapitału jest zgodna z Waszą tolerancją do ryzyka. Zgodnie z ogólną zasadą, im młodsza osoba i dalej ma do emerytury, tym więcej ekspozycji może mieć do „shares” i „property”, które są ogólnie uważane za wyższe ryzyko ale i też oczekujemy od nich większego wzrostu na wartości. W miarę, jak osoba się starzeje i zbliża się do emerytury, prawdopodobnie przyjmie bardziej konserwatywną lokatę kapitału z wyższą proporcją do „cash” i „fixed interest”, uważanych za niższe ryzyko i przynoszących niższe dochody.

Chociaż może to być uogólnienie, ważne jest, aby uzyskać odpowiednią mieszankę, aby dopasować ją do własnej osi czasu i celów inwestycyjnych. Jeśli nie macie Państwo pewności, jaki powinien być Wasz profil ryzyka, doradca finansowy może pomóc Was naprowadzić i polecić rodzaj inwestycji, która może Wam bardziej odpowiadać.

2. Zyski historyczne

Zyski inwestycyjne w naszych funduszach są zazwyczaj podzielone na dwie sekcje:

  • Zyski (oznaczone jako „return”) poszczególnych opcji inwestycyjnych. Są one często wyrażane w procentach i podają rezultaty z każdej opcji inwestycyjnej w określonym przedziale czasowym, na przykład 1 rok, 5 lub 10 lat.
  • Konkretna stopa zysku (również oznaczona jako „rate of return”) jest zsumowaniem i wyważeniem wszystkich naszych opcji inwestycyjnych w jednej figurze. To jest ta liczba, która mówi Wam, jaki zysk zarobiło Wasze konto.

Chociaż spojrzenie na wyniki pozwoli nam zobaczyć, jak dobre okazały się nasze wybory inwestycyjne dokonane w przeszłości, jest generalnie niewiarygodnym wskaźnikiem tego, czego można oczekiwać od nich w przyszłości.

Jeśli porównujecie Państwo fundusze „superannuation”, upewnijcie się, że porównujecie “jabłka z jabłkami”. Oznacza to upewnienie się, że wyniki inwestycyjne każdego funduszu są wyrażone w porównywalnych proporcjach lokat kapitału i w tych samych odstępach czasowych. To, że Wasz super-fundusz określił opcję inwestycyjną jako “balanced”, nie oznacza, że ​​ta etykieta będzie oznaczać dokładnie to samo w innym super-funduszu. Porównywanie różnych funduszy wymaga spojrzenia “pod maskę”, aby zobaczyć, jak są one podzielone pomiędzy różnymi lokatami kapitału.

Tutaj mogą Państwo znaleźć przykładowe raporty o wynikach różnych funduszy: www.selectingsuper.com.au/tools/performance_tables

Pamiętajmy, że te raporty pokazują tylko to, co wydarzyło się w przeszłości. Nierzadko zdarza się, że najlepsza inwestycja w danym funduszu spadnie na dno tabeli w następnym roku. Ciągły rekord osiągnieć w czołówce może być tutaj ważniejszy niż pierwsze miejsce.

3. Beneficjenci czyli „Beneficiaries”

Nasze super-fundusze nie stanowią części naszego majątku spadkowego, co oznacza, że ​​należy specyficznie wyznaczyć beneficjenta, który/a ma otrzymać nasze superannuation po naszej śmierci. Ważne jest też, aby nasza nominacja była uaktualniana, tak aby odzwierciedlała wszelkie zmiany w naszej sytuacji. Nie wszystkie osoby mogą być też nominowane na beneficjenta, a niektórzy beneficjenci będą wysoko opodatkowani. Aby zrozumieć te różnice polecam, aby Państwo skontaktowali się ze swoim super-funduszem lub doradcą finansowym.

Jeśli nie zostanie dokonana żadna nominacja lub jest ona nieważna, fundusz może wtedy zadecydować czy wypłacać świadczenia z tytułu śmierci na rzecz osób pozostających na utrzymaniu finansowym, lub na tytuł majątku spadkowego lub innych osób zgodnie z własnym uznaniem.

4. Ubezpieczenie

Jesteśmy w stanie posiadać osobiste ubezpieczenia w super-funduszu. Mogą to być ubezpieczenia na życie, na totalne i permanentne inwalidztwo, a w niektórych przypadkach na ochronę dochodów. Angielska terminologia w tej samej kolejności to „Life”, „Total and Permanent Disability” i „Income Protection/Salary Continuance”. Nie wszystkie super-fundusze zapewniają ubezpieczenie, a niektóre zapewniają automatyczne ubezpieczenie. W większości przypadków, jeśli automatyczne ubezpieczenie nie jest odpowiednie do naszych potrzeb, możemy je zmienić.

Analizując ubezpieczenia, warto zwrócić uwagę, czy są one odpowiednie dla naszych potrzeb i czy uważamy, że składki są uzasadnione dla ochrony jaka jest zapewniana. Jest też istotne, aby sprawdzić „drobny druk”. Możecie Państwo poprosić o dokument polisy, aby uzyskać listę posiadanych ubezpieczeń lub poprosić doradcę o przeprowadzenie analizy potrzeb ubezpieczeniowych i porównać je z obecnymi polisami i ich „drobnym drukiem”.

5. Opłaty

Istnieje szereg opłat, które mogą być płatne w ramach funduszu emerytalnego. Najczęstsze rodzaje opłat to:

  • Opłaty członkowskie („member fees”): Opłata należna za bycie członkiem.
  • Opłaty administracyjne („administration fees”): Opłaty należne za pokrycie kosztów administracji i utrzymania otwartego konta.
  • Opłaty za zarządzanie inwestycjami (zwane również ICR i MER, czyli „Investment Management Fees”): Opłaty należne zarządcy wybranych opcji inwestycyjnych. Opłaty będą się różnić w przypadku każdej opcji i często są podawane jako podsumowany koszt w pozycji “indirect fees”. Są one zazwyczaj odejmowane od zysków z inwestycji przed obliczeniem ostatecznego zysku. Dlatego nie widnieją jako konkretna transakcja w historii opłat.
  • Opłaty za wkład („contribution fees”): opłata za koszty administracji związane z otrzymywaniem i inwestowaniem składek emerytalnych. Odejmowane bezpośrednio od wpłat. Bardzo rzadko występują w dzisiejszych czasach.
  • Opłaty za usługi doradcy („adviser service fees”): Opłata pobierana od doradcy finansowego za wszelkie osobiste porady dotyczące super-funduszy lub innych inwestycji.
  • Składki na ubezpieczenie („insurance premiums”): koszty ubezpieczeń wspomnianych wyżej.

Po dodaniu opłat i po przeliczeniu na procent salda, finałowa suma zazwyczaj mieści się w zakresie od 0,5% do 3% rocznie. Ogólnie rzecz biorąc, niższa opłata jest lepsza, ponieważ pozwala nam to na osiągnięcie wyższych oszczędności emerytalnych.

Jeśli chodzi o super-fundusze, opłaty zdecydowanie mają znaczenie, ale decyzja nie powinna sprowadzać się do samych opłat. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę pełen zakres funkcji i benefitów, opcje ubezpieczenia i porady, które są również oferowane przez fundusz i które mogą być przydatne dla nas.

Oszczędności emerytalne są bardzo ważnym elementem naszego finansowego dobrobytu na emeryturze. Przy tak wielu warunkach i opcjach, może być trudno dokładnie przejrzeć i porównać swoje super-fundusze. Jeśli Państwo chcieliby lepiej zrozumieć, w jaki sposób działa Wasz super-fundusz lub czy jest odpowiedni dla Państwa potrzeb, polecam, aby zasięgnąć porady od swojego super-funduszu lub doradcy finansowego.

 

MICHAEL BRANDT CFP®, B Comm (Accg), B.App Fin, Adv Dip FS(FP)
Senior Financial Planner
Authorised Representative 337019
michael@aptwealth.com.au 
Level 28, 31 Market Street, Sydney NSW 2000
T 02 8262 4000 F 02 9283 6331
aptwealth.com.au

Informacje zawarte w tym artykule pochodzą od Apt Wealth Partners (AFSL 436121 ABN 49 159 583 847) i mają wyłącznie charakter ogólny. Może nie być odpowiedni do Twoich osobistych potrzeb, celów lub sytuacji finansowej. Okoliczności każdego inwestora są różne i powinieneś zasięgnąć porady od doradcy finansowego, który może rozważyć, czy strategie i produkty są odpowiednie dla Ciebie