Wizyta delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Sydney

Wizyta delegacji Uniwersytetu Gdańskiego w Sydney

W dniach 3-4 kwietnia 2017 r. w Sydney przebywała trzyosobowa delegacja z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Goście z Polski przybyli do Australii w ramach współpracy finansowanej przez program Erasmus i Unię Europejską. Celem wizyty było nawiązanie współpracy dydaktycznej i naukowej z Western Sydney University (WSU), School of Business.
Rozmowy podczas spotkań i seminarium dotyczyły nawiązania bliskiej i korzystnej dla obu uczelni współpracy naukowo-dydaktycznej. Zidentyfikowano wspólne obszary zainteresowań naukowych, takie jak problemy zrównoważonego rozwoju, handel międzynarodowy, transport i logistyka, bankowość i finanse, przedsiębiorczość, itp.
Partnerskie uczelnie spodziewają się nawiązania bliższej współpracy naukowej, wspólnego wystąpienia o finansowanie programów naukowo-badawczych i prowadzenie wspólnych badań
Wizyta gości z Polski była też okazją do zapoznania się z doskonałymi warunkami do studiowania na WSU i z metodami nauczania na tym uniwersytecie.
Wizytę należy ocenić jako ważną dla dalszej, dobrej współpracy obu uniwersytetów w przeszłości.

  • Prof. dr hab. Krystyna Żołądkiewicz (po prawej), były zastępca Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i professor ekonomii międzynarodowej podczas prezentacji działalności Wydziału Ekonomicznego UG dla pracowników Business School, Western Sydney University

Polish academics visit Western Sydney University

In April 2017 a three-person delegation from the Faculty of Economics, the University of Gdansk, including Dean of the Faculty Prof. Monika Bak, former Vice-dean and Director of International Business Studies Prof. Krystyna Żołądkiewicz and Head of Executive Master of Business Administration Studies Dr Renata Orłowska visited the Western Sydney University School of Business. This visit took place within the Erasmus Plus project financed by the European Union and was hosted by WSU Deputy Vice-Chancellor and the School of Business Dean Prof. Scott Holmes. 
The talks concerned the co-operation between the universities in the field of joint research.  As a result of the meetings and the seminar organized at the WSU, several areas of common scientific interests have been identified, including environmental sustainability, international trade, transport and logistics, banking and finance, entrepreneurship etc. The Parties expect to establish closer bilateral contacts resulting in joint application for research programs and joint research. 
This visit gave also Polish academics an opportunity to see WSU excellent studying facilities at ultramodern PSQ 1 building as well as to experience teaching methodology in such hi-tech environment. 
Congratulations to Gdansk and Western Sydney Universities on initiating such successful and promising academic exchange.