Wybrano nowy zarząd Klubu Sportowego “Polonia”

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australia
fot. www.poloniasportsclub.com.au

W dniu 16 października 2016 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Klubie Sportowym "Polonia" w Plumpton. 

W wyniku wyborów powołany został nowy Zarząd Klubu w składzie:

   1. Adam Biziuk – Prezes Klubu
   2. Witold Skonieczny – Wiceprezes Klubu
   3. Piotr Durczak – Skarbnik
   4. Gerard Chrabowski – I Sekretarz
   5. Marcin Koziński – II Sekretarz
   6. Elżbieta Neldner – Dyrektor
   7. Roman Narel – Dyrektor
   8. Zdzisław Łodyga – Dyrektor
   9. Jacek Lisowski – Dyrektor
 10. Wiesław Paździor – Dyrektor
 11. Stanisław Baranowski – Dyrektor
 12. Marian Cieślik – Dyrektor

W imieniu Zarządu Klubu Sportowego "Polonia" w Plumpton serdecznie dziękuję za wsparcie i jednocześnie zapraszam do dalszej współpracy. O naszych imprezach i uroczystościach będziemy informowali Państwa na bieżąco poprzez maedia polonijne oraz portale internetowe.

Witold Skonieczny
Wiceprezes Klubu Sportowego "Polonia" w Plumpton