X Kongres Polonii Medycznej

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Kongresie Polonii Medycznej oraz Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich. Jest to wyjątkowe, międzynarodowe wydarzenie naukowe skierowane do wszystkich lekarzy pracujących w Polsce, pochodzących z Polski, jak i również mających polskie korzenie. Dzięki takiej formule mamy możliwość wymiany wiedzy i poglądów między lekarzami z całego świata.

W dniach 29 maja – 1 czerwca 2019 w Gdańsku odbędzie się jubileuszowa X edycja Kongresu Polonii Medycznej oraz III edycja Zjazdu Lekarzy Polskich. W związku z tym zaplanowaliśmy bogaty program naukowy oraz interesujące wydarzenia towarzyszące. Odbędą się trzydniowe sesje naukowe, których tematem przewodnim będzie: “Postęp techniczny w służbie medycyny”. Moderatorami sesji naukowych będą: prof. Maria Siemionow, prof. Anna Dominiczak, dr Barbara Alicja Jereczek-Fossa, prof. Marek Rudnicki, prof. Ewa Kuligowska, dr Marek Radomski i wielu innych.

Nowoczesne techniki i technologie, ich wpływ na spektakularny rozwój różnych dziedzin medycyny będą głównymi tematami prezentacji i dyskusji, ale w programie Kongresu przewidujemy również sesje dotyczące etyki i deontologii w pracy lekarza, programów dalszego działania medycznych organizacji polonijnych, czy lekarskich pasji pozazawodowych. Ponadto planujemy otworzyć dyskusję nad nawiązaniem międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich pracujących na całym świecie oraz wspomagania edukacji lekarskiej.

Kongresowi towarzyszą liczne wydarzenia towarzyszące o charakterze naukowym, kulturalnym, integracyjnym i krajoznawczym (m. in. w Kościele Św. Jana w Gdańsku, Centrum Stocznia Gdańska, Katedrze Oliwskiej, Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Emigracji w Gdyni).

Celem Kongresu jest stworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń Polskich lekarzy i lekarzy dentystów z lekarzami polskiego pochodzenia pracującymi w różnych krajach na całym świecie. Chcemy promować medyczne osiągnięcia naukowe Polaków. Niemniej ważnym aspektem Kongresu jest rola integracyjna Polonii Medycznej rozproszonej po całym świecie.

Zachęcamy do przekazania informacji na temat Kongresu wszystkim zainteresowanym lekarzom, lekarzom dentystom oraz innym osobom chcącym wziąć udział w tym wydarzeniu.

Szczegółowy program Kongresu oraz informacje na temat rejestracji uczestników dostępne są pod adresem – www.kongrespoloniimedycznej.com.pl lub poloniamed2019.pl

Pamiętajmy! Tylko do 31 marca niższa opłata rejestracyjna! 

Do zobaczenia w Gdańsku!
Kinga Reczyńska
Sekretariat Kongresu Polonii Medycznej

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33 pok. 10, 80-204 Gdańsk
tel.: (58) 524 32 00

email: biuro@kongrespoloniimedycznej.com.pl

www.kongrespoloniimedycznej.com.pl