Zakończenie roku w Polskiej Szkole Sobotniej w North Ryde

W sobotę 2. grudnia zakończył się rok szkolny w Polskiej Szkole Sobotniej Dzielnic Północnych Sydney.

Specjalnymi gośćmi Polskiej Szkoły Sobotniej Dzielnic Północnych Sydney byli tego dnia: minister Krzysztof Szczerski – Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta RP; Michał Kołodziejski – Ambasador RP w Australii; Regina Jurkowska – Konsul Generalny RP w Sydney; Marcin Przydacz – z-ca Dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP; Małgorzata Kwiatkowska – Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej; Erica Southam – Dyrektor Szkoły Publicznej w North Ryde; dr Kamila Walker – wykładowca języka polskiego na Macquarie University i ks. Kamil Żyłczyński.

W części oficjalnej dyrektor szkoły Elżbieta Cesarska podziękowała uczennicom i uczniom za pilną naukę, a nauczycielkom i członkom Komitetu Rodzicielskiego za dobrą i efektywną pracę w ciągu całego roku szkolnego.

Minister Szczerski wręczył dzieciom polskie legitymacje szkolne, które uprawniają do korzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce.

Uczniowie wraz z nauczycielkami przygotowali na ten dzień specjalny program artystyczny składający się z piosenek, deklamacji wierszy, mini-recitalu skrzypcowego i scenek rodzajowych. W występach aktywny udział wzięły dzieci ze wszystkich klas od najmłodszych do najstarszych.

Marek Weiss/EA