Zasłużona dla kultury polskiej

Odznaczenie dla pani Apolonii Lech ze Stowarzyszenia „Świteź”

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustralia
Pani Apolonia Lech
Honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez wicepremiera, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, wręczył pani Apolonii Lech – 96-letniej, najstarszej członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia – „Świteź” w Szczecinie wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz. 

Pani Apolonia przyjechała do Szczecina z rodziną w roku 1962, a do Polski (z Brasławia na Białorusi) 12 lat wcześniej. Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej, Polesia – „Świteź”, do którego należy, zostało zarejestrowane w styczniu 1989 roku, a miesiąc później została jego członkiem. Ponieważ była z wykształcenia księgową dlatego w „Świtezi” zajmowała się przez wiele lat społecznie finansami. Zrzekła się tej funkcji dopiero kiedy zdrowie przestało jej na to pozwalać.
Była miłośniczką Ziemi Brasławskiej i współzałożycielką Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Brasławian”. Z jej to inicjatywy, w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, te dwa Stowarzyszenia: „Świteź” i „Brasławianie”, wspólnie sfinansowali naukę uczniów w szkole salezjańskiej na Gumieńcach (wśród których było 2 młodzieńców z okolic Brasławia). 

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustraliaOdznaczona z wicewojewodą zachodniopomorskim Markiem Lubcz

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustraliaLaudację o zasługach Apolonii Lech prezentowała Irena Zawartko ze Stowarzyszenia "Świteź"

Express Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers in australiaExpress Australijski, Polish-Australian Express, polish news, polonia, polska gazeta, wiadomości polskie w australii, polish language papers inAustraliaUroczystość wyróżnienia honorową odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej" odbywała się w siedzibie "Świtezi" w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi

W roku 2010, na zaproszenie pani Apolonii, przyjechał do Szczecina prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Brasławian” pan Krawczuk z odczytem nt. Brasławia i znanych Brasławian (w siedzibie „Świtezi” przy ul. Piotra Skargi 5). 

Nadal jest bardzo aktywna społecznie. Wygłasza liczne prelekcje – m.in. ostatnia poświęconą sławnemu Brasławianinowi Tomaszowi Wawrzeckiemu, następcy naczelnika Tadeusza Kościuszki.  

Tekst i zdjęcia Leszek Wątróbski