ZMARŁ DR HAB. RYSZARD SARKOWICZ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 stycznia 2021 roku zmarł dr hab. Ryszard Sarkowicz, polski prawnik, etyk i dyplomata w stopniu ambasadora tytularnego.
Konsul ds. prawnych (1991–1993), a następnie konsul generalny RP w Chicago (1997–2001) oraz konsul generalny RP w Sydney (2004–2009). Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ (2010–2012). Stały przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku (2012–2014). Ambasador w Irlandii (2015–2018).
W 1977 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1979 filozofię na tej samej uczelni. W 1977 rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na WPiA UJ. W 1993 został doktorem nauk prawnych, w 1995 doktorem habilitowanym w zakresie teorii prawa na podstawie rozprawy Poziomowa interpretacja tekstu prawnego. Przebywał jako stypendysta Humboldta na Uniwersytecie Monachijskim (1994–1995). W latach 2004–2009 był profesorem nadzwyczajnym UJ.
W 2010 za zasługi w działalności na rzecz służby zagranicznej odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Członek Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego.
Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna