ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ŁĄCZY SPOŁECZNOŚCI

COMMUNITIES UNITED THROUGH LANGUAGE
To wprowadzane w życie hasło dobitnie wyraża obecną politykę rządu NSW. Celem tej polityki jest wykorzystanie ogromnego potencjału jaki tkwi w nauczaniu języków różnych grup etnicznych, z których składa się australijskie społeczeństwo. Właśnie ten program, jak wskazuje rządowa reklama, zostaje wprowadzony w życie aby:
ENGAGE – WŁĄCZAĆ
ENABLE – WSKAZYWAĆ MOŻLIWOŚCI
ENRICH – WZBOGACAĆ
… każde australijskie dziecko uczące się języka swojej grupy etnicznej.
Nauczanie języków odbywa się w zdecydowanej większości poprzez szkoły sobotnie. Szkolnictwo średnie podlega w NSW państwowej instytucji – Saturday School of Community Languages. Na poziomie szkolnictwa podstawowego, nauczanie języków prowadzą szkoły społeczne – community schools. Biorąc za przykład sytuację w polskiej społeczności widzimy, że szkoły sobotnie borykają się z wieloma trudnościami. Najważniejszą jest często sytuacja finansowa. Doprowadza to niejednokrotnie do zamykania szkół sobotnich.
Aby te szkoły były atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, muszą posiadać odpowiednie wyposażenie a lekcje powinny odbywać się w dobrze do tego celu dostosowanych pomieszczeniach. To kosztuje. Uczyć powinni wysoko wykwalifikowani, stale dokształcający się nauczyciele – to też kosztuje. Nie można rodziców obciążać nadmiernymi kosztami, bo wiele rodzin po prostu na to nie stać.
Niestrudzone, wieloletnie dążenie Federacji Społecznych Szkół Języka, do uzyskania jak najdalej idącego poparcia finansowego dla szkół sobotnich nareszcie zostało uwieńczone sukcesem.

Dyrektorka polskiej Szkoły w Randwick pani Alicja Batorowicz z córeczką Zosią oraz jedna z matek, Claudia Thomson z Marysią
Dyrektorka polskiej Szkoły w Randwick pani Alicja Batorowicz z córeczką Zosią oraz jedna z matek, Claudia Thomson z Marysią

“… He is the most genuine advocate of community language schools – I trust him and respect him.” – mówił w środę, 4 marca Minister Victor Dominello, zwracając się do wielokulturowej społeczności zgromadzonej w jednej z sal Parlamentu – ‘Warratah Room’. Osobą, o której Minister wypowiadał te słowa jest Prezes Federacji Społecznych Szkół Języka, Albert Vella.
Urodzony w Australii, maltańskiego pochodzenia, pan Albert od lat związany jest z polskością. Jego zmarły przed paru laty polski wuj był jednym ze zdobywców twierdzy na Monte Cassino. Polką jest żona pana Alberta – Gosia, znana i ceniona nauczycielka. Polakami są także dwaj ich synowie – Adam i Thomas, obecnie studenci uniwersytetu. Każdy z nich zdał doskonale maturę uzyskując wysokie wyniki z języka polskiego.
Doceniając jego uwieńczone sukcesem zaangażowanie w organizację Polskiej Szkoły w Randwick, Albert Vella został wybrany prezesem Federacji Społecznych Szkół Języka. Funkcję tę pełni nieprzerwanie od wielu lat, zyskując sobie coraz większe uznanie wśród polityków oraz podziw i wdzięczność wszystkich grup etnicznych, w imieniu których występuje. Należy dodać, że kiedy Albert rozpoczynał swoją działalność w tej organizacji, Federacja była bliska rozwiązaniu. Warunkowo pozwolono na jeszcze jeden rok działalności. Obecnie jest to instytucja z pokaźnym zapleczem finansowym, licząca się tak wśród społeczności, jak i na forum polityki NSW.

Marianna i Bronisław Łackowie z Ministrem Dominello i Albertem Vella
Marianna i Bronisław Łackowie z Ministrem Dominello i Albertem Vella

To właśnie dzięki staraniom Federacji, której pan Albert przewodzi, szkoły etniczne otrzymały z ministerstwa kolejny zastrzyk finansowy. Kwota ponad 6 milionów dolarów, jaka do tej pory przeznaczona jest na nauczanie języków, powiększona zostaje o dodatkowe $ 400 000 rocznie.
– Nie wygraliśmy tych pieniędzy na loterii, ani nie urosły nam one na drzewie, powiedział minister Dominello. Są to pieniądze odebrane skąd innąd i przekazane tutaj, gdzie są najbardziej potrzebne. Dlatego też spodziewamy się, że będą one dobrze wykorzystane.
Pan Dominello podkreślił, że on sam jest bardzo zaangażowany w popieranie nauczania języków. – Jeśli mam jakiś żal, że czegoś nie zrobiłem w przeszłości, to jest znajomość języka włoskiego, języka narodu, z którego wywodzą się moi przodkowie, powiedział Minister. Wyjaśnił także, że podobnie jak dzieci wielu obecnych na sali osób, w wieku przedszkolnym mówił tylko po włosku. Potem przyszło intensywne uczenie się angielskiego. Nie chciał być innym od swoich australijskich rówieśników. Język angielski wyparł wszystkie włoskie słowa, jakimi posługiwał się we wczesnym dzieciństwie. Wiele lat później, kiedy świat podbijały włoskie filmy i on także chciał być dumny ze swojego pochodzenia. Niestety, języka nie dało się już dogłębnie opanować.
Dlatego tak ważne jest dołożenie wszelkich starań, aby pomóc rodzinom w zachowaniu tożsamości narodowej ich dzieci – a tożsamość tę zdobywa się przede wszystkim poprzez język. Język, to największe bogactwo, to otwarcie się na inne kultury, dodał Minister Dominello.
Te prawdy są tak oczywiste, że powtarzanie ich może wydać się bezsensowne. Należy jednak powtarzać ciągle i bez końca, aż ten oczywisty fakt dotrze do świadomości każdego polskiego rodzica. Nie pomagając w uczeniu się naszego, wspólnego języka, nie przyczyniamy się do rozwoju intelektualnego dziecka. Ograbiamy także to dziecko z jego tożsamości, o którą kiedyś zapyta. Już teraz do wielu polskich szkół zwracają się młodzi dorośli z prośbą, żeby pomóc im skorygować to, czego w przeszłości nie dopatrzyli ich rodzice. Chcą nauczyć się mówić i pisać po polsku.
Niektórzy rodzice być może nie zdają sobie sprawy, że uczenie się innego, poza obowiązkowym, języka przyczynia się do stworzenia dodatkowych połączeń pomiędzy oboma półkulami mózgu dziecka. Od ilości tych połączeń zależy stopień poziomu intelektualnego człowieka.
Nie zapomnijmy także o aspekcie socjalnym. Dziecko rośnie i wkrótce nadejdzie czas, że to koleżanki i koledzy będą mieli większy wpływ niż my, rodzice. Stwórzmy więc w naturalny sposób środowisko, które będzie kształcić, przekazując jednocześnie wartości będące przedłużeniem tego co wpajamy dziecku w naszym domu rodzinnym. W polskiej szkole będzie pomiędzy podobnymi sobie. Przez podobnych sobie będzie zapraszane na urodziny i wśród podobnych będzie spędzać wolny czas w drodze do swojej dorosłości.
Polskie szkoły sobotnie czekają. Od liczby zapisanych dzieci zależeć będzie suma jaką my Polacy otrzymamy z tych dodatkowych $400 000, które wywalczył dla szkół języka Albert Vella. Te pieniądze pochodzą z naszych podatków. Czyje dzieci powinny z tego korzystać?

Marianna Łacek

Zdjęcia z archiwum Federation of Community Language School