GDY NIE MA TESTAMENTU

Artykuł sponsorowany

Świadomość czym jest i czemu służy testament posiada duża cześć społeczeństwa. Coraz więcej osób decyduje się zatem na to, aby uporządkować swoje sprawy majątkowe za życia. Sporządzenie testamentu jest pożądane szczególnie w sytuacji, gdy w grę wchodzi dziedziczenie znacznych zasobów rzeczowych lub finansowych. Jeżeli chcemy, aby po naszej śmierci wspomniane zasoby trafiły w odpowiednie ręce, wykluczając przy tym możliwość dziedziczenia naszego, z trudem zgromadzonego, majątku przez niepożądane osoby, a przy okazji zaoszczędzić naszym bliskim stresu i ułatwić im procedurę dziedziczenia pozostawiając ich z naszą jasno określoną ostatnią wolą, musimy o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej. Życie bywa jednak przewrotne i nie zawsze pozostawia nam czas na zrealizowanie wszystkich istotnych działań. W takiej sytuacji pojawia się pytanie:

CO JEŚLI ZMARŁY NIE POZOSTAWIŁ TESTAMENTU?

W prawie australijskim funkcjonuje termin intestacy, oznaczający stan prawny, jaki powstał po śmierci osoby, która nie sporządziła testamentu. Niektórzy są przekonani, że w takim przypadku majątek automatycznie przypada konkretnemu stanowi (Crown). Jest to błędne przekonanie. Intestacy powoduje uaktywnienie się reguł dziedziczenia ustawowego, czyli reguł zapisanych w akcie prawnym. Aktem prawnym, który w stanie New South Wales wskazuje osoby uprawnione do dziedziczenia w sytuacji braku testamentu jest Succession Act 2006.

JAKIE SĄ ZASADY DZIEDZICZENIA USTAWOWEGO?

Powołany powyżej Succession Act 2006 kreuje porządek dziedziczenia, zgodnie z którym w pierwszej kolejności uprawnieni do dziedziczenia są krewni osoby zmarłej, podaje kolejność w jakiej poszczególni krewni dochodzą do dziedziczenia oraz przytacza definicje osób uważanych za krewnych. Dopiero gdy nie ma nikogo uprawionego do dziedziczenia, spadek przypada Stanowi.

CO OZNACZA STAN INTESTACY DLA BLISKICH ZMARŁEGO?

Jeżeli wynik wyczerpujących poszukiwań testamentu po zmarłej osobie jednoznacznie wskazuje na fakt, że testament nie został sporządzony, należy sprawdzić komu przypadnie spadek, zgodnie z regułami dziedziczenia ustawowego. Może się bowiem okazać, że choć byłeś dla osoby zmarłej kimś ważnym i miałeś ogromny wkład w jej życie zarówno na gruncie emocjonalnym jak i finansowym, spadek przypadnie komuś, kto nie utrzymywał ze spadkodawcą żadnego kontaktu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jeżeli ktoś z Twoich bliskich zmarł i nie sporządził testamentu, skonsultuj się z prawnikiem Rafałem Roguszem z Benefit Legal Lawyers a dowiesz się jak wygląda cały proces realizowania prawa spadkobierców do spadku, jakie prawa Ci przysługują oraz jakie korzyści mogą przypaść Tobie.

Benefit Legal Lawyers może zaoferowac współpracę na zasadzie ‘No Win, No Fee’. Oznacza to, że gdy sprawa jest w toku, od naszych klientów nie są pobierane żadne opłaty. Wynagrodzenie przysługuje naszym prawnikom, dopiero gdy doprowadzą sprawę do satysfakcjonującego końca.

Informacje zawarte w tym artykule pochodzą mają wyłącznie charakter ogólny i mogą nie być odpowiednie do Twoich osobistych potrzeb, celów lub sytuacji finansowej. Okoliczności każdej osoby są różne i powinieneś zasięgnąć porady prawnika, który może rozważyć, czy strategie i porady prawne są odpowiednie dla Ciebie

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga www.benefitlegal.com.au/category/blog/ i strony na facebook www.facebook.com/BenefitLegalLawyers/