Życie w bezkresnym mieście

fot. Pixabay

Jak będzie wyglądał świat w 2050 roku, gdy 75% ludności będzie żyło w miastach?

Autor Sebastian Książkiewicz

Obecnie połowa z 7 miliardowej populacji naszej planety żyje w miastach. Znaczna część światowego PKB jest inwestowana w produkcję energii i pozyskiwanie zasobów naturalnych tak, aby zmieścić masę nowych mieszkańców miast. Gwałtowna rozbudowa aglomeracji będzie miała coraz większy wpływ na równowagę ekologiczną Ziemi i jakość życia. Wielkie zurbanizowane obszary, przyciągające rzesze ludzi poszukujących nowych możliwości, będą wciąż produkować, konsumować i zatruwać środowisko bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.